dimarts, 19 d’abril de 2016

Convocatòries subvencions per a associacions en els àmbits de cultura i d'educació

La Diputació de Barcelona ha aprovat les convocatòries en els àmbits de cultura i d'educació per a l'atorgament de subvencions a entitats sense finalitat de lucre.